ZARZĄD

Liderzy Grupy ROFA

Równowaga ciągłości zarządzania przedsiębiorstwem i innowacyjności w codziennej pracy dla klientów jest tym, co sprawia, że ​​Grupa ROFA od wielu dziesięcioleci odnosi tak wielki sukces. Nie byłoby to możliwe bez ścisłej współpracy wszystkich członków zarządu, opartej na partnerstwie. Wszyscy trzej reprezentują wizję „Transportujemy przyszłość”, ale przy realizacji projektów każdy jest odpowiedzialny za inny obszar.

Wolfgang Kozsar, CEO ROFA AG

„W czasach ciągłych zmian warunkiem sukcesu jest posiadanie jasnych pomysłów i celów, a jednocześnie wspieranie i zarządzanie zmianami. ROFA ma te geny od dziesięcioleci i jest pionierem we wdrażaniu nowych pomysłów i rozwiązań dla Klientów, nie tracąc z oczu wartości niezawodności i jakości. Zatrudnieni kreatywni pracownicy z otwartymi oczami na potrzeby naszych klientów kierują się naszym mottem „Transportujemy przyszłość”. Tym samym osiągamy optymalne rozwiązania dla pozytywnego rozwoju naszych partnerów biznesowych. Ciągły rozwój jest moim głównym celem ”.

Andreas Bauer, dyrektor operacyjny ROFA AG

„Moim celem jest, aby każdy w naszej firmie mógł być dumny ze swojej osobistej pracy. Jeśli wszyscy są dumni z tego, co zrobili, to zrobili wszystko, co w ich mocy. Najlepsze produkty zapewniają Sukces. A sukces motywuje! ”

Rainer Lange, CSO ROFA AG

„Świat pracy oraz związane z nim struktury i procesy podlegają ciągłym zmianom pod wpływem takich tematów jak cyfryzacja i nowa mobilność. Ostatecznie jednak to ludzie mają decydujący wpływ poprzez działania i wyznaczają kierunek. Pracownicy Grupy ROFA to nasz najcenniejszy atut. Ze względu na ich zaangażowanie i lojalność wobec firmy, wartości takie jak zrównoważony rozwój i ciągłość są nie tylko modnymi hasłami, ale żywą praktyką ”.

Martin Gräb, COO Logistics Solutions der ROFA AG

„Die Vielfalt der Produkte und Lösungen war schon immer eine Stärke der ROFA Group. Dazu zählt auch, dass Einzelunternehmen mit einem ausgeprägten Expertenwissen unter einem gemeinsamen Dach als Gruppe agieren und dabei ihre individuelle Prägung bewahren. Diese Flexibilität und Dynamik weiter zu steigern und in neue Märkte und Technologien vorzustoßen, ist unser Ziel. So entstehen innovative Anlagekonzepte, die die Zukunft unserer Kunden und unserer Mitarbeiter sichern.“