Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (CAE)

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH (MES)
W czasach Przemysłu 4.0 i „cyfrowych bliźniaków” MES jest jednym z najważniejszych narzędzi do określenia w czasie projektowania występujących przemieszczeń i naprężeń elementów konstrukcyjnych. Aby zweryfikować nasze analizy elementów skończonych, z zasady przeprowadzamy kontrole logiczności. W zależności od sformułowania problemu rozróżniamy dwa rodzaje obliczeń elementów skończonych.

1. STATYCZNE OBLICZENIE IMPLIKANTNE
W tym przypadku obciążenie konstrukcji badane jest w jasno zdefiniowanych przypadkach obciążeń. Na bazie tych wyników można w dalszym przebiegu przeprowadzić obliczenia okresu użytkowania. W ten sposób można realizować również badania ruchu przy małych prędkościach.

2. WYRAŹNE OBLICZENIE KOLIZJI
W ten sposób można rozwiązywać wysoce dynamiczne problemy, jak najechanie na nieruchomy ogranicznik, lub analizy „co by było, gdyby”?

POTWIERDZENIA

W wielu normach i przepisach zawarte są wymagania dotyczące zdefiniowanych zabezpieczeń lub co najmniej osiąganych okresów użytkowania. W zależności od elementu konstrukcyjnego wartości te obliczane są w oparciu o różne potwierdzenia. Oferujemy przeprowadzenie następujących dowodów:

  • potwierdzenie okresu użytkowania / dowód wytrzymałości zmęczeniowej zgodnie z wytyczną FKM 2020 w przypadku ogólnych elementów konstrukcyjnych maszyn (konieczna uprzednia analiza elementów skończonych)
  • odporność na falowanie zgodnie z normą DIN 743
  • weryfikacja śrub zgodnie z normą VDI 2230

SYMULACJA WIELOOBIEKTOWA (MBS)

Konstruujemy kinematykę zgodnie z wytycznymi dotyczącymi osiąganych położeń i dostępnej przestrzeni konstrukcyjnej. Ponadto przejmujemy obliczenie wymaganych parametrów napędu i występujących miejsc łożyskowania.

OPTYMALIZACJA

Optymalizacja to obecnie jeden z najważniejszych punktów. Prawie każdą konstrukcję można w jakiejś formie dopasować, aby osiągnąć najlepszy możliwy stan. W pierwszym kroku wykonujemy optymalizację struktury i obliczenia wsporników. Dzięki inteligentnemu zastosowaniu różnych metod znajdujemy optymalne połączenie sztywności, trwałości i masy. Do ulepszenia skomplikowanych struktur wykorzystujemy naszą kompetencję w obszarze metody elementów skończonych. Uwolnieni od klasycznej optymalizacji formy korzystamy ponadto z optymalizacji topologii. Określana jest przy tym najbardziej sztywna liczbowo struktura dla określonych kryteriów decyzji, jak na przykład zdefiniowanego przypadku obciążenia i żądanej masy.

CHĘTNIE POMOŻEMY!

Nasz dział sprzedaży szczegółowo poinformuje Cię o idealnym rozwiązaniu dla Twoich potrzeb.

MOLL AUTOMATISIERUNG GMBH

MOLL AUTOMATISIERUNG GMBH