IMPRESSUM

Przejrzyste przetwarzanie danych

ROFA POLSKA Sp. z o. o
ul. Litewska 8
35-302 Rzeszów
Polska

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000434280
Identyfikacji Podatkowej (NIP): PL6342812520
Kapitał zakładowy: 1.000.000 zł
Zarząd: Grzegorz Mach

 

Dane kontaktowe

Phone: +48 17 785 60 00
Fax: +48 17 785 60 99
E-Mail: mach(at)rofa-polska.pl

 

Informacja na temat organu odpowiedzialnego

Grzegorz Mach
ul. Litewska 8
35-302 Rzeszów
Polska

Informacja na temat organu odpowiedzialnego

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

ROFA POLSKA Sp. z o. o.
ul. Litewska 8
35-302 Rzeszów
Polska

Phone: +48 17 785 60 00
Fax:  +48 17 785 60 99

Organem odpowiedzialnym za ustawowo ustanowionego inspektora ochrony danych osobowych na tej stronie internetowej jest:

ROFA POLSKA Sp. z o. o.
Inspektor ochrony danych
ul. Litewska 8
35-302 Rzeszów
Polska

E-Mail: datenschutz.rofa(at)rofa-group.com

Programowanie i integracja CMS

instant media – Werbeagentur München / Niemcy

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępnia internetową platformę rozwiązywania sporów (OS) dostępną pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
W górnej zakładce znajduje się nasz adres e-mail.
Nie zamierzamy ani nie jesteśmy zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach dotyczących rozstrzygania sporów przed komisją ds. arbitrażu konsumenckiego.

Odpowiedzialność za treść

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na tych stronach internetowych zgodnie z § 7 ust. 1 TMG (niemiecka ustawa medialna) i ogólnymi przepisami prawa. Zgodnie z §§ 8–10 ustawy TMG nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.
Zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu otrzymania wiadomości o konkretnym naruszeniu. Natychmiast po uzyskaniu informacji o takich naruszeniach usuniemy takie treści.

Odpowiedzialność za łącza

Nasza oferta zawiera łącza do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za tego typu zewnętrzne treści. Za treść stron, do których prowadzą łącza, odpowiada zawsze ich dostawca lub administrator. W momencie dodawania łączy strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W momencie dodawania łączy nie zidentyfikowano nielegalnych treści.
Stała kontrola treści, do których użytkownicy są przekierowywani za pomocą łączy, nie jest uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Łącza zostaną natychmiast usunięte po otrzymaniu informacji o jakichkolwiek naruszeniach.

Prawa autorskie

Treści i dzieła na tych stronach stworzone przez administratorów stron podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie i wszelkiego rodzaju wykorzystywanie wykraczające poza prawa autorskie wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych stron jest dozwolone wyłącznie w ramach prywatnego, niekomercyjnego użytku.
Jeśli treści na tej stronie nie zostały stworzone przez administratora, przestrzegane są prawa autorskie podmiotów trzecich. Jako takie identyfikowane są w szczególności treści podmiotów trzecich. Jeśli mimo tego dowiedzą się Państwo o naruszeniu praw autorskich, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie. Jeśli dowiemy się o jakichkolwiek naruszeniach, natychmiast usuniemy takie treści.

Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj.