JAKOŚĆ I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Rozwiązania z przyszłością

Certyfikowana jakość

Jakość i zrównoważony rozwój

Spełnianie Państwa wymagań w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju stanowi priorytet w naszej pracy.
Zapewniamy to poprzez:
 • badanie rynku i znajomość specyficznych wymagań i procesów klienta. W tej kwestii wymieniamy się ściśle z innymi członkami Grupy ROFA
 • projekt produktu, który spełnia wymagania jakościowe klientów i jest zgodny z obowiązującymi przepisami, normami, w tym dotyczącymi ochrony środowiska i bezpieczeństwa produktu

Procesach i usługach certyfikowanych

Naszą domeną jest zerowa tolerancja błędu, w tym celu opieramy się na procesach i usługach certyfikowanych zgodnie z normami ISO. W szczegółach oznacza to dla nas:
 • sterowanie procesami w sposób zapobiegający niezgodnościom. W przypadku ich wystąpienia podejmujemy skuteczne środki naprawcze i zapobiegawcze.
 • szczegółową analizę ryzyka wszystkich procesów i produktów w fazie przygotowań i w trakcie realizacji.
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne.
 • zapewnienie zasobów ludzkich i materialnych w celu zagwarantowania, osiągniecia celów w określonym czasie.
 • współpracę w ramach zespołów projektowych, które szybko i wspólnie opracowują, wdrażają i optymalizują rozwiązania.
 • wysoki stopień zaufania w doświadczenie naszego personelu technicznego w zakresie projektowania, produkcji i montażu.
 • ścisłą i długoterminową współpracę z naszymi podwykonawcami.

Odpowiedzialności społecznej

W obszarze odpowiedzialności społecznej nasze zaangażowanie przejawiamy poprzez:
 • oferty rzetelnego szkolenia przyszłej kadry inżynierskiej oraz
 • organizację praktyk studenckich.
 • wsparcie wybranych projektów uniwersyteckich.
 • wsparcie innych organizacji, inicjatyw, projektów, które koncentrują się na wspólnym dobru, np. angażujemy się w działalność Fundacji Podkarpackie Hospicjum dla Dzieci.
Rofa Polska Siegel
W sekcji Downloads można pobrać aktualne certyfikaty w pełnej wersji!