NASZE USŁUGI

Nasze kompleksowe podejście

Nasz zespół wysoko wykwalifikowanej i doświadczonej kadry inżynierskiej realizuje prace inżynieryjne w ramach globalnych projektów przeprowadzanych w ramach Grupy ROFA. Nasz potencjał rozwijamy szczególnie w dziedzinie konstrukcji stalowych, urządzeń mechanicznych, techniki sterowania i zarzadzania projektami. Stosujemy przy tym szeroki wachlarz produktów wykorzystywanych w wewnątrzzakładowym transporcie w wielu branżach. Realizujemy projekty kompleksowo począwszy od opracowania oferty, poprzez produkcję, montaż mechaniczny i elektryczny, aż do momentu uruchomienia. Nasza wiedza i duch innowacji są tutaj nie bez znaczenia: projektujemy rozwiązania, które spełniają potrzeby naszych klientów i stale pracujemy nad optymalizacją naszych projektów. Ważnym narzędziem są stosowane przez nas symulacje. Korzystając z najnowocześniejszego oprogramowania, symulujemy pracę instalacji ze wszystkimi jej elementami, zanim zostanie ona rzeczywiście uruchomiona. Pozwala nam to na rozpoznanie potrzeby optymalizacji na wczesnym etapie i odpowiednie reagowanie.
Schemat serwisowy
Schemat serwisowy
Rofa Leistungen Beratung

DORADZTWO I PLANOWANIE

Wysoki stopień zaufania i niezawodne planowanie są podstawą sukcesu całego projektu. Już na etapie przygotowania oferty szczegółowo rozpatrywane są indywidualne standardy i wymogi klienta. Słuchamy, pytamy i doradzamy. Wspólnie z Państwem ustalamy warunki realizacji projektu. Analizujemy przebieg prac na poszczególnych etapach tak, aby w sposób optymalny zrealizować Państwa cele. Każdy projekt jest nadzorowany przez kompetentnego koordynatora projektu. On jest też tą osobą, która dba o precyzyjne zaplanowanie i wykonanie projektu w najmniejszych jego szczegółach.
Rofa Leistungen Umsetzung

Wdrażanie i integracja systemów

Podczas wdrażania koncentrujemy się na wspólnym działaniu naszych zespołów. To właśnie ich wysokie kwalifikacje, zaangażowanie i bogate doświadczenie zawodowe pozwalają na sprawne rozpoczęcie procesu. Do tego dochodzą obszerne możliwości techniczne u nas na miejscu, aby przed wdrożeniem przetestować szeroko funkcjonalność systemu. Pozwala nam to na identyfikację i eliminację problemów technicznych jeszcze przed uruchomieniem.

W czasie samego uruchomiania instalacji nasz koordynator projektu jest zawsze na miejscu i pozostaje w bezpośrednim kontakcie z Państwem, z dostawcami i monterami. Jako generalny wykonawca nadzorujemy również integrację technologii sterowania i bezpieczeństwa z całym systemem. Zapewniamy, że odbywa się to zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami kraju wykonania. O ile to możliwe, prace montażowe prowadzone są równolegle z bieżącą działalnością zakładu, w naszych harmonogramach uwzględniamy również święta fabryczne i nocne zmiany, które są produktywnie wykorzystywane.

Jakość naszych usług ma przy tym zawsze najwyższy priorytet. Współpracujemy z godnymi zaufania dostawcami i podwykonawcami, którzy podobnie jak my stawiają na niezawodność usług i terminowość dostaw. W zależności od miejsca przeznaczenia, projekt realizowany jest z pomocą naszej własnej sieci dostawców lub z pomocą firm z Grupy ROFA, spektrum usług dopełniają precyzyjne kontrole jakości. Dokładne warunki i sekwencje dostaw są koordynowane przez dział zakupów, aby zapewnić sprawny przebieg procesu.

Rofa Leistungen Service

SERWIS I WSPARCIE

Przez cały czas trwania projektu jesteśmy do Państwa dyspozycji, służąc radą i wsparciem, aby zapewnić maksymalną wydajność i funkcjonalność naszych instalacji. Również po uruchomieniu systemu oferujemy kompleksowe usługi, w tym zalecaną konserwację, przeglądy i audyty, które przeprowadzane są przez przeszkolony personel.