Jakość i zrównoważony rozwój

Odpowiedzialność za ludzi i środowisko

Przestrzegamy zasad zrównoważonego zarządzania. Rygorystyczny kodeks postępowania reguluje nasz szacunek traktowania klientów, pracowników i dostawców. Zajmując się naszymi zasobami naturalnymi, staramy się chronić nasze wspólne źródła utrzymania. W tym celu podejmujemy zdecydowane działania, takie jak zmniejszenie zużycia energii. Ponadto nasze procesy biznesowe i produkty podlegają ciągłemu zarządzaniu jakością, które wykracza daleko poza wymogi prawne. W ten sposób przyczyniamy się do sprawiedliwego współistnienia i zdrowego wzrostu.
Rofa Group - Nachhaltigkeit

POGLĄD GRUPY ROFA NA ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Jeśli chodzi o podstawy naszej działalności, konsekwentnie odnosimy się do dziesięciu zasad zrównoważonego ładu korporacyjnego określonych w Ramach Globalnego Porozumienia Narodów Zjednoczonych. Obejmują one prawa człowieka, normy pracy, środowisko i zapobieganie korupcji. Szczegółowe informacje można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej > UN Global Compact.
Rofa Group - Zertifizierungen

PRZEGLĄD CERTYFIKATÓW

Wszystkie firmy z Grupy ROFA są zobowiązane do przestrzegania najwyższych standardów jakości, co wykazujemy np. poprzez:

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 50001| VDA 6.4 | EN 16247-1| EN 1090