Indywidualne projekty » Linia montażu końcowego dla samochodów ciężarowych

Innowacyjna technika transportowa podłogowego

Dla ciężkiego transportu

Indywidualne projekty » Linia montażu końcowego dla samochodów ciężarowych

Zakład, w którym każdego dnia z linii montażowej zjeżdża około 470 samochodów ciężarowych, jest jednym z największych zakładów produkcyjnych na świecie. Tutaj pod kierownictwem firmy ROFA AG opracowano koncepcję przenośnika dostosowaną do potrzeb samochodów ciężarowych i pojazdów użytkowych.

Na dole pracownik. Na górze ciężkie ładunki.

Podczas gdy pracownicy spokojnie i w skupieniu wykonują swoją pracę, nad nimi przesuwa się 12-metrowa ciężarówka, która stopniowo nabiera kształtów. W takiej sytuacji należy zadbać o to, aby technologia przenośnika zawieszonego nad głowami była w 100% zabezpieczona! Firma ROFA AG, która potrafiła przekonać swojego klienta wyjątkową koncepcją, dba o to od września 2021 roku. Rozwiązanie odpowiada również wymaganiom produkowanych tu specjalnych ciężarówek.

Do 10 ton wagi na stół podnośnikowy

W sumie Grupa ROFA opracowała 11 prowadzonych po szynach wózków taśmowych, składających się z pojazdu ciągnącego oraz doczepionego wózka. Obie części wózka taśmowego wyposażone są w zintegrowany, sterowany hydraulicznie stół podnośnikowy, z których każdy może utrzymać 10 ton obciążenia. System wózków taśmowych jest stosowany na całej linii montażu końcowego, od odbioru podwozia ciężarówki do ostatniego etapu montażu, na którym gotowe ciężarówki są tankowane i napełniane płynami, takimi jak olej lub woda chłodząca.

Sterowanie hydrauliczne w trybie półautomatycznym

Po zakończeniu ostatniego etapu procesu, wózek taśmowy zostaje wysunięty spod ciężarówki. W tym celu ciężarówka jest podnoszona za koła przez stacjonarne urządzenie podnoszące, dzięki czemu wózek taśmowy zostaje zwolniony. Wózek taśmowy jest automatycznie zawracany na początek linii montażowej przez system taśm poprzecznych i szyn. Stamtąd ponownie przesuwa się przez wszystkie stacje. Wózki ze zintegrowanymi hydraulicznymi stołami podnośnikowymi są obsługiwane przez pracownika w trybie półautomatycznym, ale są w pełni monitorowane przez system kontroli bezpieczeństwa. Obydwa wózki mogą być przemieszczane tylko razem, fizycznym połączeniem między nimi jest rama ciężarówki. Dodatkowe połączenie kablowe wyraźnie nie było pożądane. Aby zapewnić pracownikom swobodę poruszania się pomiędzy dwoma wózkami, system zapewnia komunikację za czujników optoelektronicznych z danymi bezpieczeństwa.

Bardziej wydajne, mocniejsze, łatwiejsze w utrzymaniu

Szczególnym wymogiem było płynne przejście ze starej technologii przenośników na nową koncepcję, które odbyło się w trakcie bieżącej eksploatacji. Stare wagony transportowe były krok po kroku rozładowywane i zastępowane nową parą wózków taśmowych firmy ROFA AG. Absolutna kompatybilność była więc koniecznością. Zalety nowej technologii przenośników występują na kilku poziomach jednocześnie. Pojazdy firmy ROFA mogą podnosić większy ciężar, zastosowano innowacyjną technologię ładowania indukcyjnego przez płyty podłogowe, która z jednej strony jest bardziej przyjazna w utrzymaniu, a z drugiej daje pracownikom większą swobodę ruchu dzięki wyeliminowaniu zbędnego okablowania. Zatem pełny sukces – i to przynajmniej na następne 14 lat. Bo przynajmniej tak długo technologia przenośników powinna pozostawać w użyciu.

OPIS REALIZACJI

Projekt: Linia montażu końcowego dla samochodów ciężarowych
Zaangażowane firmy z grupy: ROFA INDUSTRIAL AUTOMATION AG

Czas trwania projektu: 11 miesięcy

Produkty i ich parametry

  • Pojazdy szynowe, tzw. „wózki taśmowe” składające się z pojazdu pociągowego oraz doczepionego wózka z wbudowanymi hydraulicznymi stołami podnośnikowymi, każdy o udźwigu 10 t.
  • Hydrauliczny, bezpieczny stół podnośnikowy do pracy pod podniesionym ciężarem
  • Bezprzewodowa, bezpieczna komunikacja między pojazdem pociągowym a doczepionym wózkiem
  • Transportowany ładunek: Pojazd specjalny samochód ciężarowy / pojazdy użytkowe
  • Zakres: 11 par wózków taśmowych z wymiennymi mocowaniami dla różnych typów
  • Automatyczny powrót wózków taśmowych
  • Długość: 120 m linia montażowa i 120 m linia powrotna