STADA – Reorganizacja procesów logistycznych

Klient: STADA Arzneimittel AG
Miasto: Florstadt
Kraj: Niemcy
Branża: Farmaceutyczna
Automatyczny magazyn drobnych części (AKL), Magazyn wysokiego składowania, Technologia przenośników kontenerowych, Technologia przenośników palet

Silny wzrost w poprzednich latach i znaczna ekspansja produktów były głównymi powodami, dla których STADA Arzneimittel AG rozważyła konieczność reorganizacji podstawowych procesów logistycznych pierwszy raz już w 2005 r.

Głównym celem było skoncentrowanie wszystkich działań związanych z kompletacją zamówień i wysyłką w nowym centrum dystrybucji i usług, które ma zostać wykonane w centralnej lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby głównej w Wetteraukreis.

Po zakończeniu szczegółowego projektu w 2007 r. BSS Materialfluss­gruppe zwyciężyła procesu wyboru. Jako doświadczony generalny wykonawca do budowy systemów magazynowych, transportowych i kompletacyjnych, szczególnie w obszarach o wysokiej wydajności, BSS Materialfluss­gruppe wygrał między innymi poprzez swój wkład w zaprojektowaniu centrum logistycznego.
Szczególnym wyzwaniem przy ustalaniu wymagań logistyki i zarządzania magazynem był wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności, niezbędnych w farmacji.

Centrum dystrybucyjne, które zostało zbudowane w niecałe 14 miesięcy wraz ze silosem, ma 167 m długości, 87 m szerokości w najszerszym miejscu i do 35 m wysokości. Na powierzchni około 9800 m² znajduje się w pełni automatyczny magazyn wysokiego składowania z czterema alejami i ok. 26 000 miejsc paletowych, a także dwu-alejowy automatyczny magazyn małych części z ponad 36120 miejscami na pojemniki z tworzyw sztucznych.

Więcej referencji?