Voith Turbo – Systemy napędowe dla okrętów, światowa wysyłka poszczególnych części

Klient: Voith Turbo Schneider Propulsion
Miasto: Heidenheim
Kraj: Niemcy
Branża: Budowa maszyn
Magazyn wysokiego składowania, Technologia przenośników palet

BSS jako generalny wykonawca zaprojektował i wdrożył zautomatyzowane strefy składowania drobnych części, transportowanych na tackach i strefy wysokiego składowania palet, każdy z jedną aleją, dla nowego magazynu centralnego w Heidenheim. System zarządzania magazynem z BSS komunikuje się z dwoma systemami SAP klienta.

Tacki i palety są dostarczane dwoma alejami do automatycznej strefy kompletacji zamówień odpowiednimi wózkami przy użyciu tego samego sprzętu przeładunkowego. Jeśli jest to konieczne, palety są buforowane w specjalnej strefie wysokiego składowania i mogą być dostarczane do strefy wydania lub w razie potrzeby do montażu.

WMS zarządza również kilkoma manualnymi magazynami, a okno dialogowe umożliwia operatorowi samodzielne tworzenie nowych magazynów

Więcej referencji?