Rossmann – sieć drogerii z nowoczesnym centrum dystrybucji

Klient: Rossmann Logistikgesellschaft mbH
Miasto: Landsberg
Kraj: Niemcy
Branża: Handel
Automatyczny magazyn drobnych części (AKL), Magazyn wysokiego składowania, Technologia przenośników kontenerowych, Technologia przenośników palet, Elektryczne systemy jednoszynowe

BSS rozbudował centrum dystrybucji trzeciej co do wielkości sieci drogerii w Niemczech. Dostarczono wszystkie urządzenia do sterowania i zarządzania systemem przepływu materiału dla siedmiu alei, magazynu wysokiego składowania z podwójną głębokością miejsc z kompletacją palet, w tym automatycznym uzupełnianiem za pomocą czterech układnic. BSS kontroluje również napowietrzne jednotorowe trasy z wózkami typu monorail, która łączy magazyn wysokiego składowania z miejscem kompletacji zamówień. Wyniki symulacji pokazały, że transport palet 60 wagonami będzie wystarczający, aby uzyskać wymaganą, wysoką wydajność.

Dziewięć alei, zautomatyzowane strefy z podwójną głębokością miejsc składowania drobnych części do pojemników są połączone urządzeniami przeładunkowymi i systemem transportu rolkowego. Strefy te wyposażone w system kompletacji Pick-by-light zawierający 3780 kanałów kompletacji o wysokiej wydajności. Strefa Pick-by-light jest podzielona na 36 podstref, z możliwością rozbudowy obiektu o dodatkowe 1296 wyświetlaczy. Dostarczony system zarządzający jest uruchomiony na wysokiej dostępności klasterze sprzętowym.

Więcej referencji?