Kompleksowa modernizacja centralnego magazynu artykułów biurowych w mieście Haan

Büroring - Kommisionierung

Znacznie zwiększona wydajność kompletacji na ograniczonej przestrzeni.

Grupa firm Büroring zainwestowała prawie cztery miliony euro w modernizację intralogistyki w swoim magazynie centralnym w mieście Haan. Dzięki inwestycji w wielopoziomowy system szybkich przenośników wdrożonych na ograniczonej przestrzeni w istniejącym magazynie czas kompletacji zamówień można było znacznie skrócić, zwiększając niezawodność procesu i znacząco podnieść wydajność.

Büroring to grupa kilku firm, która posiada ogólnokrajową sieć ponad 500 średnich marketów biurowych. BSS Bohnenberg jako główny wykonawca, w fazie koncepcji modernizacji zaproponował rozwiązanie, które zwielokrotniło dostępną powierzchnię użytkową, wprowadzając dodatkowe obszary kompletacji podczas projektu, co przy posiadaniu szerokiego asortymentu sięgającego 12 000 indeksów znacznie przyspieszyło proces kompletacji zamówień. Pomimo ciągłego wzrostu zamówień poczyniona inwestycja pozwala realizować wszystkie zamówienia do klientów w przeciągu 24 godzin.

Sukces stwarza potrzebę działania

Ze względu na stale rosnący asortyment i pojawiające się wąskie gardła w zakresie zdolności logistycznych w 2016 r. podjęto decyzję o modernizacji procesów i przemodelowaniu systemu w obszarze intralogistyki. Aby móc skutecznie mapować wskaźniki wzrostu w perspektywie długoterminowej, skoncentrowano się w szczególności na skróconych czasach procesu, zwiększonej elastyczności i ulepszonych możliwościach reagowania na wahania sezonowe. „Wielkim dylematem było to, że nie było już miejsca na restrukturyzację”, informuje członek zarządu Büroring, Jörg Schaefers. „Nowo zintegrowany system kompletacji zamówień musiał zostać wdrożony na ograniczonej przestrzeni, bez poświęcania wymaganej przepustowości i jakości procesu”. Koncepcja opracowana przez generalnego wykonawcę BSS Bohnenberg GmbH, przewidywała rozbudowany, wielopoziomowy system przenośników, podzielony na obszary: „zamówienie”, „kompletacja”, „kontrola” i „pakowanie i wysyłka”. Rozwiązanie systemowe obejmuje również system regałów półkowych o długości 1000 m z posiadających kilkaset miejsc odkładczych oraz w pełni automatycznego robota pakującego. Jednocześnie Büroring zlecił specjaliście intralogistyki, który jest również odpowiedzialny za zarządzanie budową i koordynację handlu, aby połączyć poziom automatyzacji z istniejącym systemem SAP. Ponieważ na etapie budowy miała być utrzymana codzienna działalność, czynności związane z kompletacją, dlatego niezbędne regały półkowe, zostały tymczasowo przeniesione do innej hali. Stworzyło to przestrzeń do zainstalowania niestandardowych linii technologicznych przenośników.

Dostosowane procesy zwiększające wydajność

Od momentu wdrożenia produkcyjnego systemu pod koniec 2017 r. czasy realizacji zamówień sukcesywnie się zmniejszyły. Decydujący wpływ odegrało wdrożenie kompletacji wspomagane systemem Pick by Voice. „Dzięki nowemu rozwiązaniu systemowemu mogliśmy dziś znacznie zwiększyć wydajność kompletacji do około 1500 kompletacji na godzinę”, podkreśla Jörg Schaefers. „Po krótkim czasie wydajność pakowania wzrosła do ponad 2000 paczek dziennie.” Sprytnie zaaranżowany układ systemu umożliwił również optymalne wykorzystanie przestrzeni użytkowej. Paczki w sześciu różnych wymiarach i maksymalnej wadze do 30 kg są transportowane na nowym systemie przenośników. Praca odbywa się na dwie zmiany, pięć dni w tygodniu. W razie konieczności zastosowany system przenośnikowy pozwala również transportować plastikowe pojemniki i tace o wadze do 50 kg. W przypadku kompletacji jedno pozycyjnych kompletacja takich zamówień odbywa się zgodnie z metodą „Pick & Pack”. Kompletacja odbywa się na 11 stacjach kompletacyjnych. Stacje od 1 do 6 są zarezerwowane dla towarów o największej rotacji. Tutaj proces kompletacji rozpoczyna się, gdy tylko pojawi się zamówienie. Stacje od 7 do 11 zaprojektowane zostały do realizacji kompletacji wielostopniowej. „Ta zasada kompletacji skraca czas przechowywania zamówienia w tym obszarze, który charakteryzuje się dużą ilością artykułów, do minimum”, podkreśla kierownik projektu Hans Kemmerling.
Wróćmy do wiadomości