DORADZTWO I PROJEKTOWANIE

Niezawodność od samego początku

Chcesz zautomatyzować procesy intralogistyczne, rozwinąć lub zmodernizować istniejący zakład lub zbudować zupełnie nowy magazyn? Mamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu projektów. Realizujemy Twoje potrzeby poprzez projektowanie systemów przyszłościowych. Podczas gdy Ty koncentrujesz się na swojej podstawowej działalności, my jako dostawca, dysponujący pełnym zakresem usług zdejmujemy ciężar z twoich barków. Na Twoje życzenie zadbamy o przygotowanie zaproszeń do składania ofert w Twoim imieniu. Przygotujemy pełną dokumentację ofertową, dokonamy analizy i oceny rynku, rozważymy wiele scenariuszy, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla przepływu materiału w Twoim magazynie, ponieważ tylko dokładnie przemyślany system logistyczny może zapewnić przewagę konkurencyjną w nadchodzących latach. Projektujemy z Tobą – dla Ciebie!

SYMULACJA I EMULACJA

Niezależnie od tego, czy obiekt magazynowy ma być duży czy mały – niezawodna realizacja projektu jest kluczem do sukcesu w logistyce. Aby upewnić się, że wszystko jest wykonane we właściwym miejscu i w odpowiednim czasie, tworzymy symulacje i emulacje przyszłego zakładu logistycznego.

 

Symulacja polega na odtworzeniu Twojego systemu logistycznego w animowanym modelu 3D, która pozwala na weryfikację przepustowości i efektów różnych strategii przechowywania z wyprzedzeniem. Ułatwia to analizę i optymalizację procesów technicznych.
W rezultacie można zidentyfikować i zastosować ulepszenia jeszcze przed rozpoczęciem projektu. Zaletą symulacji jest możliwość zobaczenia animacji swojego przyszłego zakładu w pełnej gotowości.

 

Odtworzenie zakładu logistycznego, która wykracza poza symulację pod względem szczegółowości technologii i funkcji sterowania, nazywana jest emulacją. Zaprojektowany model ten jest tak precyzyjny, że może być połączony ze sterownikiem PLC i kontrolowany przez niego – tak jak później w rzeczywistym obiekcie. Dzięki temu sterownik PLC może być testowany w rzeczywistych warunkach nawet przed uruchomieniem. W przeciwieństwie do konwencjonalnych testów oprogramowania, emulacja umożliwia dynamiczne monitorowanie sterownika PLC podczas całego okresu pracy. W związku z tym błędy i obszary problemowe mogą być z wyprzedzeniem zidentyfikowane i usunięte.