Doelmatig dozensorteersysteem voor distributiecentrum ViaEurope

ViaEurope
Met de opkomst van de e-commerce groeit de logistieke sector met een ongekende snelheid. Dat heeft tot gevolg dat de eisen die aan sorteer- en verwerkingssystemen worden gesteld steeds hoger liggen en dat uitbreidingen het liefst zonder vertraging in de workflow geïmplementeerd moeten worden.

Zo ook bij ViaEurope uit Amsterdam, die daarvoor gebruik maakte van de expertise van Dynamic Logistic Systems (DLS) uit Doetinchem.

Uitgebreide DDP Services

ViaEurope is een e-logistiscs technology start-up met e-HUBs op het Schiphol Logistics Park in Amsterdam en op Luik Airport. Het bedrijf richt zich primair op het inklaren, afhandelen en de distributie van e-commerce pakketten uit China en de Verenigde Staten, door geheel Europa.

Han Vergrouwe, Logistics Director van ViaEurope: ‘Wij zijn in beginsel een Tech company en zijn met een digitale oplossing gekomen voor de tsunami aan e-commerce pakketten die dagelijks Europa binnenkomen veelal vanuit China. De traditionele logistieke oplossingen volstaan niet meer. ViaEurope heeft daarom een portal ontwikkeld die grote hoeveelheden data aankan en het gehele inklaringsproces automatiseert. Ook het inrichten van onze e-HUBs benaderen wij vanuit de visie dat automatisering en efficiency de doorslaggevende factor voor succes zijn.’

Geavanceerde dozen sorteerbaan

De e-commerce markt groeit enorm, wat voor ViaEurope een verhuizing naar een groter distributiecentrum en opeenvolgende uitbreidingen van het sorteersysteem betekende. ‘We hadden eerst een conveyor van zo’n 30 meter met een viertal exits’, aldus Han. ‘En met de recente aanpassingen van DLS zitten we nu op een lengte van 150 meter met 14 exits én een retourbaan.’

Advies en ontwerp van DLS: keep-it-simple!

DLS was ook verantwoordelijk voor de eerste systeemoplossing, in het pand waar ViaEurope een paar jaar geleden haar onderneming startte. Sjoerd Otten, Managing Director van DLS: ‘ViaEurope benaderde ons destijds met een offerte aanvraag voor een relatief simpele conveyor en enkele doorrolbanen voor pallets. Bij doorvragen naar wat ze daar precies mee gingen doen, bleken het de eerste componenten te zijn van een systeem dat later zou worden uitgebreid. ViaEurope wist goed te omschrijven waar het toekomstig systeem aan zou moeten voldoen en daarbij zochten ze een partner met kennis van zaken die bereid was om de benodigde partijen bij elkaar te brengen waarmee een meegroeiend systeem kon worden neergezet.’
ViaEurope

Modulair en robuust systeem

Ondanks het feit dat het sorteersysteem in de kern niet complex is, bleek al snel dat het toekomstige sorteerproces niet alleen een veel grotere range afmetingen en gewichten aan moest kunnen, maar ook dat het bovengemiddeld robuust moest zijn omdat een deel van de pakketten (ook op lange termijn) manueel en soms met kracht op de invoerbaan worden gebracht.

Door een goed overleg met ViaEurope, over mogelijke toekomstige wijzigingen, hebben we zeker gesteld dat zelfs de eerste paar meter conveyor uit fase 1, tot op heden nog deel uit maken van het systeem en hebben we met een modulaire oplossing weten te voorkomen dat er dubbele investeringen zijn gedaan.

Sjoerd: ‘De uitdaging bij dit soort opdrachten ligt ook in het feit dat je zo’n systeem op locatie op dusdanige wijze moet kunnen implementeren en inregelen dat het de dagelijkse logistieke operatie niet hindert of vertraagt. Daarbij moet je goed weten in te spelen op de actualiteit, want in deze sector wijzigen de inzichten razendsnel. Dat hebben wij gedaan door het systeem modulair op te bouwen en continu in contact te blijven met ViaEurope zodat we op tijd kunnen anticiperen en dus zonder hoge kosten hebben kunnen reageren op de wensen van ViaEurope.’

Blijven draaien

‘Dat heeft DLS uitmuntend gedaan’, complimenteert Han. ‘We hadden te maken met een verhuizing, het distributiesysteem moest 1 op 1 over, meteen worden uitgebreid, en het nieuwe pand werd ook nog eens aangepast. De boel stopzetten is voor ons ontzettend kostbaar; de aanvoer gaat dag en nacht door en je wilt blijven inspelen op vragen van je klanten. Tijdens al deze fases dacht DLS met ons mee in termen van ‘wat is de best denkbare en betaalbare oplossing die jullie op dit moment nodig hebben? Omdat ze om pauzes heen of in de avonduren de zaken wisten te installeren, hebben we slechts 5% stilgelegen. Tijdens de fysieke verhuizing was dat misschien wat langer, maar zelfs die stap is uiterst efficiënt verlopen.’

Samenwerking DLS met Hexapole, Hescon Industries en Forbo Movement Systems.

Om kosten te besparen heeft ViaEurope zelf een deel van de systeemverantwoordelijkheid gedragen.
Sjoerd: ‘Ondanks dat DLS geen system integrator is hebben we wel de benodigde partijen bij elkaar gebracht en er voor gezorgd dat er een modulair systeem is ontworpen dat uiteindelijk in fasen is geleverd. ViaEurope bleef eindverantwoordelijk, maar DLS heeft het project als een spin in het web gecoördineerd en gestuurd. Uiteraard zijn er afspraken gemaakt over ieders deelverantwoordelijkheid in het project, maar door iedereen al heel vroeg te betrekken in het ontwerp, verliep dat eigenlijk heel soepel en kun je door samenwerking (en wederzijds vertrouwen) een heel goed resultaat neerzetten.’

De credits gaan daarom zeker ook uit naar de firma Hexapole die de software en besturing regelde en Hescon Industries die verantwoordelijk was voor het volledige elektrische systeem.
Sjoerd: ‘We hadden met hen een goede synergie, zowel inhoudelijk als waar het de installatie en de planning betrof. Het is mooi dat je samen een mechanische oplossing bedenkt die voor alle partijen goed uitvoerbaar/bestuurbaar is en niet iemand in een lastig pakket brengt.
Voor ieder vraagstuk werd gezamenlijk bekeken of het eenvoudigste antwoord in besturing of juist in mechanische hardware gevonden kon worden.’

Nieuw type conveyor

Ook stipt Sjoerd de samenwerking met Forbo Movement Systems aan. ‘We zochten naar een simpele en niet al te dure oplossing om de 50 meter lange retourbaan en 50 meter baan voor het accumuleren van dozen op elkaar te laten aansluiten. De firma Forbo Movement Systems kon daar gelukkig in voorzien via een combinatie van een dichte mat en een versie met rolletjes waardoor de mat onder een rij gebufferde (stilstaande) dozen kan blijven doordraaien. Deze mat kon op onze standaard conveyor onderconstructie worden gemonteerd. Zo hebben we samen eigenlijk een nieuwe conveyor bedacht voor een prima prijs.’

Via Europe Combi

Toekomstplannen

‘Het transportsysteem dat nu is gerealiseerd, is precies zoals door DLS werd beloofd. Voor de volle 100%’, sluit Han af. ‘Het is betrouwbaar en vertoont nagenoeg geen storingen. We zijn dus erg tevreden over de samenwerking en ook over hun aftersales service met dagelijkse opvolgingen en evaluaties. Het zijn bovendien specialisten met adequate kennis die snel weten te schakelen, wat echt een must is in zo’n snel veranderende sector als de onze. Door vanuit het perspectief van de klant te kijken, weten ze altijd helder richting te geven als er belangrijke keuzes voor het systeem op het spel staan. Nu dat we ook op Luik Airport onze eerste e-HUB hebben geopend zijn we alweer druk bezig om te kijken wat daar mogelijk is.’

Contact en informatie

Meer weten over het conveyor systeem van ViaEuropa of interesse in de ontwikkeling van maatwerk logistieke systemen door DLS?
Neem dan contact op met Sjoerd Otten via 0314-364 536 of sotten@dlsnetherslands.com.
Kijk ook op https://www.viaeurope.com/
Terug naar het nieuws