Afdruk

Transparante gegevensverwerking

DYNAMIC LOGISTICS SYSTEMS BV
Havenstraat 90
7005 AG Doetinchem
Niederlande

Contact

Telefoon: +31 (0)314 36 45 36
E-mail: sotten(at)dlsnetherlands.com

Geschillenbeslechting

De Europese Commissie heeft een platform voor online-geschillenbeslechting (OS) beschikbaar gesteld: https://ec.europa.eu/consumers/odr
U kunt ons e-mailadres boven in het impressum vinden. We zijn niet bereid of verplicht aan een geschillenbeslechtingsprocedure van een arbitragecommissie voor consumenten deel te nemen.

Aansprakelijk voor inhoud

Als dienstverlener bent u volgens de algemene wetten verantwoordelijk voor eigen content op deze pagina. Wij zijn echter als dienstverlener niet verplicht gepubliceerde of opgeslagen externe informatie te bewaken of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op een illegale activiteit.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten vallen hier buiten. Aansprakelijkheid die hier betrekking op heeft is pas mogelijk vanaf het moment van het op de hoogte zijn van een concrete inbreuk op een recht. Bij het bekend worden van betreffende inbreuken op een recht moet deze content direct worden verwijderd.

Aansprakelijk voor links

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden. Op deze content hebben wij geen invloed. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor deze externe content. De betreffende aanbieder of exploitant van de websites is altijd verantwoordelijk voor de gelinkte websites.

We doen er alles aan gelinkte websites op het moment van de koppeling op mogelijke schendingen te controleren. Op het moment van de koppeling was er geen illegale inhoud bekend. Een permanente controle van de content van de gekoppelde pagina‘s is echter zonder concrete aanwijzingen van een inbreuk op een recht niet redelijk. Illegale links worden op het moment van het bekend worden van een schending direct verwijderd.

Auteursrecht

De opgestelde content en producties op deze pagina vallen onder het auteursrecht. Voor de vermeerdering, bewerking, het openbaar maken en elke vorm van toepassing buiten e grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de betreffende auteur nodig. Downloads en kopieën van deze pagina zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik.

Als de content op deze pagina niet door de exploitant wordt opgesteld, worden de auteursrechten van derden nageleefd. Content van derden wordt als zodanig aangegeven. Als u toch een schending van een auteursrecht waarneemt, willen we u om een bijbehorende verwijzing vragen. Bij het bekend worden van betreffende inbreuken op een recht zullen wij deze content direct verwijderen.

Gegevensbescherming

Bij de verwerking en het gebruik van uw persoonsgegevens worden alle voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming zeer strikt nageleefd, met name inzake de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG) en de telecommunicatiewet (Tw).

Deze verklaring inzake gegevensbescherming geldt alleen voor websites onder dit domein. Onze privacyverklaring heeft geen betrekking op websites van andere aanbieders, die aan ons gekoppeld zijn.

Meer informatie over onze richtlijnen inzake gegevensbescherming.