Protejarea datelor

Prelucrare transparentă a datelor

1. Protecția datelor pe scurt

Informații generale Următoarele informații vă oferă o imagine de ansamblu simplificată despre ceea ce se întâmplă cu datele dumneavoastră cu caracter personal când vizitați acest site. Datele cu caracter personal sunt toate datele cu care vă identificați dumneavoastră personal. Informații detaliate despre tema protecția datelor găsiți în textul următor în declarația noastră de protecție a datelor.

Colectarea datelor pe acest website Cine este responsabil pentru colectarea datelor pe acest site? Procesarea datelor de pe acest website este realizată de operatorul siteului. Datele sale de contact pot fi luate de la pagina de contact a acestui site.

Cum vă colectam datele? Datele dumneavoastră sunt colectate în momentul în care ni le comunicați. De exemplu în această situație putem vorbi despre datele pe care dumneavoastră le introduceți în formularul de contact. Alte date se colectează în mod automat în momentul vizitei pe website prin intermediul sistemelor noastre IT. Înainte de toate acestea sunt date tehnice (de exemplu programul de navigare pe internet, sistemul de operare sau ora vizualizării paginii). Colectarea acestor date se realizează în mod automat deîndată ce accesați website-ul.

În ce scop utilizăm datele dumneavoastră? O parte din aceste date sunt colectate pentru a asigura funcționarea fără erori a website-ului. Alte date pot fi utilizate pentru analiza comportamentului dumneavoastră în calitate de utilizator.

Ce drepturi aveți asupra datelor dumneavoastră? Aveți dreptul să primiți oricând informații gratuite despre originea, destinatarul și scopul datelor salvate care au caracter personal. Pe lângă aceasta aveți dreptul să solicitați corectarea sau ștergerea acestor date. Ne puteți contacta oricând la adresa afișată la pagina noastră de contact dacă aveți întrebări despre acest document precum și alte întrebări legate de tema protecția datelor. Pe lângă aceasta aveți dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă. De asemenea aveți dreptul să solicitați în anumite circumstanțe restricționarea difuzării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Detalii în această privință găsiți în declarația cu privire la protecția datelor din ”Dreptul la restricționarea difuzării”.

Instrumente de analiză și instrumente ale furnizorilor terți Când vizitați acest website, comportamentul dumneavoastră de navigare poate fi evaluat statistic. Acest lucru se întâmplă în primul rând cu ajutorul Cookie-urilor și cu așa-numitele programe de analiză. Analiza comportamentului dumneavoastră de navigare este de regulă anonimă; comportamentul dumneavoastră de navigare nu poate fi urmărit. Puteți refuza această analiză sau o puteți împiedica nefolosind anumite instrumente. Informații detaliate despre aceste instrumente și despre posibilitățile dumneavoastră de refuz le puteți găsi în următoarea declarație de protecție a datelor.

2. Găzduire și rețele de livrare de conținut (CDN)

Găzduire externă
Acest website este găzduit de către un furnizor de servicii extern (Hoster). Datele cu caracter personal care sunt colectate pe acest website sunt salvate pe serverul furnizorului de servicii extern. În acest caz poate fi vorba înainte de toate despre adrese IP, cereri de contact, metadate și date de comunicare, date contractuale, date de contact, nume, accesul la website-uri și alte date care sunt generate prin intermediul unui website.
Misiunea furnizorului de servicii externe are loc în scopul îndeplinirii contractului față de clienții noștri potențiali și deja existenți (art. 6 alin. 1 lit.b DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) și în interesul unei furnizări sigure, rapide și eficiente a ofertei noastre online prin intermediul unui furnizor profesionist (art. 6 alin. 1 lit.f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor).
Furnizorul nostru de servicii externe vă va prelucra datele dumneavoastră în măsura în care acestea sunt necesare pentru a-și îndeplini obligațiile de prestație
și va urma instrucțiunile noastre în privința acestor date.

Încheierea unui contract pentru procesarea comenzilor
Pentru a garanta procesarea în conformitate cu protecția datelor, am încheiat un contract pentru procesarea comenzilor cu furnizorul nostru de servicii extern.

3. Indicații generale și informații obligatorii

Protecția datelor
Operatorii acestor pagini tratează cu seriozitate protecția datelor dumneavoastră personale. Tratăm datele dumneavoastră cu caracter personal confidențial și în conformitate cu reglementările legale de protecție a datelor precum și în conformitate cu această declarație de protecție a datelor.
În momentul în care utilizați acest website sunt colectate diverse date cu caracter personal. Datele cu caracter personal sunt datele cu care vă identificați dumneavoastră personal. Prezenta declarație de protecție a datelor explică ce fel de date colectăm și în ce scop le utilizăm. De asemenea explică modul în care și în ce scop se face acest lucru.
Menționăm că transmiterea de date pe internet (de exemplu în momentul comunicării pe email) poate prezenta lacune în ceea ce privește securitatea. Nu este posibilă protejarea completă a datelor de accesul terților.

Indicații despre autoritatea responsabilă
Autoritatea responsabilă pentru procesarea datelor pe acest website este:
Luați legătura cu autoritatea responsabilă respectiv persoana de contact prin intermediul paginii noastre de contact.
Autoritatea responsabilă este persoana fizică sau juridică, care decide de sine stătător sau împreună cu alte persoane asupra scopurilor și mijloacelor de procesare a datelor cu caracter personal (de exemplu nume, adrese de email sau altele asemenea).

Responsabil cu protecția datelor impus de lege
Am numit pentru compania noastră un responsabil de protecție a datelor.
Luați legătura cu autoritatea responsabilă respectiv persoana de contact prin intermediul paginii noastre de contact.

 

Retragerea acordului dumneavoastră cu privire la procesarea datelor
Multe dintre operațiunile de procesare a datelor sunt posibile doar cu acordul dumneavoastră în mod expres. Puteți retrage în orice moment acordul dat. Este de ajuns să ne trimiteți un mesaj informal pe email. Legalitatea procesării datelor efectuată înainte de retragere rămâne neafectată de aceasta.

Dreptul de a face contestație împotriva colectării datelor în cazuri speciale precum și cazul publicității directe (art. 21 DSGVO)(Regulamentul general de protecție al datelor)
Dacă procesarea datelor are la bază art. 6 alin. 1 lit. E sau f din DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor), aveți dreptul în orice moment din motive care sunt date de situația lor specială, să faceți o contestație împotriva procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal; acest lucru este valabil și pentru un profil susținut de aceste dispoziții. Baza legislativă curentă, pe care se bazează o procesare o puteți găsi în această declarație privind protecția datelor.

Dacă doriți să faceți o contestație nu vom mai procesa datele dumneavoastră în cauză cu caracter personal, cu excepția cazului în care putem aduce motive obligatorii demne de a fi apărate în favoarea procesării, care prevalează intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau faptul că procesarea servește afirmării, exercitării sau apărării unui drept legal (contestație conform art. 21 alin. 1 DSGVO)(Regulamentul general de protecție al datelor)
Dacă datele dumnevoastră cu caracter personal vor fi procesate în scopul publicității directe, astfel aveți dreptul să faceți în orice moment contestație împotriva procesării datelor cu caracter personal în scop publicitar; acest lucru este valabil și pentru profiling atât timp cât se află în legătură cu o astfel de publicitate directă. Dacă nu sunteți de acord, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în scopul publicității directe (contestație conform art. 21 alin. 2 DSGVO)(Regulamentul general de protecție al datelor).

 

Dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere competentă
În cazul încălcării a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) persoanele în cauză au dreptul de a depune plângere la o autoritate de supraveghere competentă, în special în statul membru unde se află reședința dumneavoastră obișnuită, la locul de muncă sau în locul unde a avut loc presupusa încălcare. Dreptul de a depune plângere nu aduce prejudicierea altor căi de atac în instanță administrative sau judiciare.

Dreptul la transferabilitatea datelor
Aveți dreptul de a preda datele pe care noi le procesăm în mod automat în baza acordului dumneavoastră sau în respectarea unui contract, însuși sau către o terță persoană într-un format comun și citibil electronic. Dacă solicitați transferul direct al datelor către un alt responsabil, acesta va avea loc numai dacă este posibil din punct de vedere tehnic.

Criptare SSL respectiv TLS
Această pagină utilizează din motive de siguranță și pentru protecția transferabilității doar conținut confidențial, de exemplu o criptare SSL și TSL pentru comenzi și cereri pe care ni le trimiteți în calitate de operator al site-ului. Recunoașteți o conexiune criptată prin faptul că rândul adresei motorului de căutare se schimbă din „http://“ în „https://“ și prin simbolul de blocare în motorul dumneavoastră de căutare.
Dacă este activată criptarea SSL respectiv TLS, datele pe care ni le transmiteți nu pot fi citite de alte persoane terțe.

Informații, ștergere și corectare
În cadrul dispozițiilor valabile și legale aveți în orice moment dreptul la informații gratuite despre datele dumneavoastră înregistrate cu caracter personal, și anume originea, destinatarul și scopul procesării datelor și dacă este cazul dreptul la corectarea sau ștergerea acestor date. Ne puteți contacta oricând la adresa afișată la pagina de contact, dacă aveți întrebări legate de tema protecția datelor.

 

Dreptul la restricționarea procesării
Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal. Ne puteți contacta oricând la adresa afișată la pagina de contact. Aveți dreptul la restricționarea procesării în următoarele cazuri:

 • În cazul în care contestați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal salvate de noi, avem nevoie de timp pentru a verifica acest lucru. Pe durata verificării aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • În cazul în care procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a avut loc/are loc ilegal, puteți solicita restricționarea procesării datelor în locul ștergerii lor.
 • În cazul în care nu mai aveți nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal, ci doar pentru exercitarea,
  apărarea sau afirmarea drepturilor legale, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal în locul ștergerii acestora.
 • Dacă ați făcut o plângere conform art. 21 alin. 1 DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor), trebuie realizat un echilibru între interesele dumneavoastră și ale noastre. Atât timp cât nu se poate stabili interesele cărei părți se depășesc, aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă ați restricționat procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, este permis ca aceste date să fie procesate – în afară de stocarea lor- doar cu acordul sau cu afirmarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale sau protecția drepturilor a unei alte persoane fizice sau juridice sau din motivele unui interes public important al Uniunii Europene sau a unui stat membru.

4. Colectarea datelor pe acest website

Cookie-uri
Paginile noastre de internet utilizează așa-numitele „Cookie-uri“. Cookie-urile sunt fișiere de text de dimensiuni mici, care nu afectează dispozitivul dumneavoastră. Acestea sunt salvate fie temporar pe durata unei sesiuni (Session-Cookies) fie permanent (permanente Cookies) pe dispozitivul dumneavoastră. Cookie-urile temporare vor fi șterse automat la finalul vizitei dumneavoastră. Cookie-urile permanente rămân salvate pe dispozitivul dumneavoastră până le veți șterge dumneavoastră sau dacă se va face o ștergere automată cu ajutorul motorului dumneavoastră de căutare web.

În unele cazuri Cookie-urile pot fi salvate pe dispozitivul dumneavoastră de la firme terțe, în momentul când accesați pagina noastră (Third-Party-Cookies). Acest lucru ne face posibilă atât nouă cât și dumneavoastră utilizarea anumitor servicii ale terțelor firme (de exemplu Cookie-uri pentru tranzacția serviciilor de plată).
Cookie-urile au diverse funcțiuni. Numeroase Cookie-uri sunt necesare din punct de vedere tehnic, deoarece anumite funcții ale website-urilor nu ar putea funcționa fără acestea (de exemplu funcția coșul de cumpărături sau afișajul pentru videoclipuri). Alte tipuri de Cookie-uri se utilizează pentru a analiza comportamentul utilizatorului sau a afișa publicitatea.
Cookie-urile care sunt necesare pentru a realiza procesul de comunicare electronică (Cookie-uri necesare) sau pentru alocarea anumitor funcțiuni dorite de dumneavoastră (Cookie-uri funcționale de exemplu pentru funcția coșul de cumpărături) sau pentru optimizarea website-ului (de exemplu Cookie-uri pentru măsurarea publicului virtual) sunt stocate în baza art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) cu excepția cazului în care nu este dată
o altă bază legislativă. Operatorul website-ului are un interes legitim în stocarea Cookie-urilor pentru eliminarea erorilor tehnice și optimizarea alocării serviciilor sale. Dacă a fost solicitat acordul pentru stocare a Cookie-urilor, stocarea Cookie-urilor în cauză are loc exclusiv pe baza acestui acord (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor); acordul poate fi anulat în orice moment.

Vă puteți instala motorul de căutare astfel încât să fiți informați despre setarea Cookie-urilor și să permiteți Cookie-urile doar în cazuri individuale, acceptarea Cookie-urilor doar în anumite cazuri sau în general să activați ștergerea automată a Cookie-urilor la închiderea motorului de căutare. Funcționalitatea acestui website poate fi restricționată la dezactivarea Cookie-urilor.
În măsura în care sunt utilizate Cookie-uri de la companii terțe sau în scopuri de analiză, vă vom informa separat despre acest lucru în contextul acestei declarații de protecție a datelor și dacă este necesar vă vom cere acordul.

Următoarele Cookie-uri sunt utilizate pe website-ul nostru:

Cookie Name Scopul procesării datelor Durata stocării Website
wordpress_test_cookie Verifică dacă motorul de căutare acceptă Cookie-uri. Sesiune Toate website-urile
YSC Va fi setat imediat ce un videoclip Youtube va fi integrat și/sau redat pe site-ul nostru. Facilitează funcționalitatea corectă a acestor videoclipuri Youtube. Session Toate website-urile
APISID 24 de luni
Consent 20 ani
HSID 24 de luni
LOGIN_INFO 24 de luni
PREF 12 luni
SAPISID 24 de luni
SSID 24 de luni
SID 24 de luni
VISITOR_INFO1_LIVE 12 luni
remote_sid Sesiune
_uetsid Va fi setat imediat ce un videoclip Vimeo va fi integrat sau redat pe pagina noastră. Facilitează funcționalitatea corectă a acestor videoclipuri. 30 de minute Toate website-urile
continuous_play_v3 12 luni
player 12 luni
Borlabs Este creat de Borlabs direct la încărcarea paginii. Este utilizat pentru a instala și salva setările Cookie. Clienții care revin sunt recunoscuți de aceste setări Cookie, iar setările deja făcute sunt utilizate automat – cu condiția ca Cookie-urile să fie încă disponibile în motorul de căutare.

pll_language Este setat de către WordPress pentru a salva setările limbii utilizatorului websiteului, pentru a-i aminti de limba pe care a ales-o utilizatorul, în momentul când acesta vizitează din nou website-ul. Acest Cookie este utilizat pentru a accesa informații în privința limbii, dacă acestea nu sunt disponibile într-un alt mod. 12 luni Toate website-urile
_ga Înregistrează un ID unic care va fi utilizat pentru a genera date statistice despre cum este utilizat website-ul de către un vizitator. 24 de luni Toate website-urile
_gat Este folosit de Google Analytics pentru a restricționa rata cererilor. 24 de ore Toate website-urile
_gid Înregistrează un ID unic care va fi utilizat pentru a genera date statistice despre cum este utilizat website-ul de către un vizitator. 24 de ore Toate website-urile
collect Este folosit pentru a trimite date despre dispozitiv și despre comportamentul vizitatorului către Google Analytics. Înregistrează vizitatorul de pe mai multe dispozitive și canale publicitare. Sesiune Toate website-urile
UUID# Folosim Vimeo pentru a introduce videoclipuri pe site-ul nostru. Aceste Cookie-uri sunt utilizate de Vimeo pentru a colecta informații de urmărire a analizei. Sesiune Toate website-urile
vuid Colectează date despre vizitele utilizatorului pe website, de exemplu ce fel de pagini au fost citite. 24 de luni Toate website-urile
Company Salvează compania selectată și limba selectată de utilizator. 24 de luni Toate website-urile


Acordul Cookie cu Borlabs Cookie

Website-ul nostru utilizează tehnologia de acord a Cookie-urilor de la Borlabs Cookie pentru a obține acordul dumneavoastră în scopul salvării anumitor Cookie-uri în motorul de căutare și pentru a documenta acestea în conformitate cu protecția datelor. Furnizorul acestei tehnologii este Borlabs – Benjamin A. Bornschein, Georg-Wilhelm-Str. 17, 21107 Hamburg (în continuare Borlabs).
Când intrați pe website-ul nostru se va salva un Cookie Borlabs în motorul dumneavoastră de căutare în care este stocat faptul că v-ați dat acordul sau că v-ați retras acordul. Aceste date nu vor fi transmise furnizorului al Borlabs Cookie.

Datele colectate vor fi salvate până în momentul când veți solicita ștergerea acestora respectiv dacă vreți să ștergeți personal Borlabs Cookie sau dacă scopul pentru salvarea datelor nu se mai aplică. Perioadele legale și obligatorii de păstrare rămân neafectate. Detalii legate de procesarea datelor către Borlabs Cookie găsiți la următorul link https://de.borlabs.io/kb/welche-daten-speichert-borlabs-cookie/

Utilizarea tehnologiei de acord Borlabs Cookie se realizează pentru a obține acordul legal necesar pentru utilizarea de Cookie-uri. Baza legislativă pentru aceasta este art. 6 alin. 1 pag.1 lit. c DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor)

Fișiere Server-Log
Furnizorul de pagini colectează și salvează automat informații în așa numitele fișiere Server-Log, pe care motorul dumneavoastră de căutare le trimite în mod automat către noi. Acestea sunt:

 • Tipul și versiunea motorului de căutare
 • sistemul de operare utilizat
 • Referrer URL
 • Numele gazdă al computerului care accesează
 • Ora solicitării serverului
 • Adresa IP

Nu se va realiza compilarea acestor date cu alte surse de date.
Colectarea acestor date are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO(Regulamentul general de protecție al datelor). Operatorul website-ului are un interes legitim pentru prezentarea erorilor tehnice și optimizarea website-ului său – în acest caz trebuie înregistrate fișierele Server-Log. Aceste date nu pot fi atribuite anumitor persoane. Nu se va realiza compilarea acestor date cu alte surse de date. Ne rezervăm dreptul de a verifica suplimentar aceste date, dacă ni se vor face cunoscute semne concrete de utilizare ilegală. Fișierele Log salvate pe servere sunt șterse după 12 luni.

Formular de contact:
Dacă ne trimiteți întrebări cu ajutorul formularului de contact, datele dumneavoastră din formularul de cerere vor fi salvate inclusiv datele dumneavoastră de contact introduse cu scopul procesării cererii și în cazul întrebărilor ulterioare. Aceste date nu vor fi transmise mai departe fără acordul dumneavoastră.
Procesarea acestor date are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor), dacă cererea dumneavoastră este legată de respectarea unui contract sau este necesară pentru efectuarea măsurilor precontractuale. În toate celelalte cazuri procesarea se bazează pe interesele noastre legitime asupra prelucrării efective a cererilor trimise către noi (art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) sau pe acordul dumneavoastră (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) dacă acest lucru a fost confirmat.
Datele introduse de dumneavoastră în formularul de contact rămân la noi până când veți solicita ștergerea acestora, veți anula acordul de stocare sau nu se mai aplică scopul pentru stocarea datelor (de exemplu după procesarea cererii). Dispozițiile legale obligatorii – în special perioadele de păstrare rămân neafectate.
Dacă nu veți solicita ștergerea mai devreme, datele dumneavoastră de contact vor fi șterse după 5 ani.

Cerere pe email, telefon sau telefax
Dacă ne contactați pe email, la telefon sau prin fax, cererea dumneavoastră va fi salvată și procesată inclusiv toate datele personale rezultate (nume, cerere) în scopul prelucrării cererii dumneavoastră. Aceste date nu vor fi transmise mai departe fără acordul dumneavoastră.

Procesarea acestor date are loc în baza art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor), dacă cererea dumneavoastră este legată de respectarea unui contract sau este necesară pentru efectuarea măsurilor precontractuale. Procesarea se bazează în toate celelalte cazuri rămase pe acordul (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) și/sau pe interesele noastre legitime (art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) deoarece avem un interes legitim în prelucrarea efectivă a cererilor adresate nouă.

Datele trimise de dumneavoastră prin intermediul cererii de contact rămân la noi până când veți solicita ștergerea acestora, veți anula acordul de stocare sau nu se aplică scopul salvării datelor (de exemplu după ce a avut loc procesarea cererii dumneavoastră). Dispozițiile legale obligatorii în special perioadele legale de păstrare rămân neafectate.
În cazul în care nu cumpărați produse sau servicii de la noi, datele dumneavoastră de contact vor fi șterse după 5 ani.

Cărți de vizită
În contextul transferului respectiv schimbului de cărți de vizită ne oferiți de asemenea date cu caracter personal datorită suportului versiunii noastre digitale de înregistrare a contactelor, de exemplu numărul de telefon, adresa de email. Folosim aceste informații strict pentru a rămâne în contact cu dumneavoastră. Pe lângă aceasta vă oferim alte informații despre serviciile noastre. În cazul în care nu cumpărați produse sau servicii de la noi, datele dumneavoastră de contact vor fi șterse după 5 ani.

5. Instrumente de analiză și publicitate

Google Analytics
Acest website utilizează funcții ale serviciului de analiză web Google Analytics. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Google Analytics utilizează așa-numitele „Cookie-uri“. Acestea sunt fișiere text care sunt salvate pe computerul dumneavoastră și care permit realizarea unei analize cu privire la utilizarea website-ului. Informațiile generate de Cookie-uri despre utilizarea acestui website sunt de regulă transferate și salvate pe un server localizat în SUA, care aparține companiei Google.

Stocarea Cookie-urilor de către Google-Analytics-Cookies și Utilizarea acestor instrumente de analiză se realizează în baza art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor). Operatorul website-ului are un interes legitim asupra analizei comportamentului utilizatorului pentru a optimiza atât site-ul său cât și publicitatea. Dacă a fost solicitat acordul corespunzător (de exemplu un acord pentru stocarea Cookie-urilor) procesarea are loc exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor); acordul poate fi anulat în orice moment.

Anonimizarea adresei IP
Pe acest website avem activată funcția de anonimizare a adresei IP. Aceasta înseamnă că adresa dumneavoastră IP va fi scurtată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European înainte de a fi transmisă în SUA. Doar în cazuri excepționale se va transmite adresa IP completă către serverul Google în SUA, iar acolo va fi scurtată. În numele operatorului acestui website, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea site-ului, pentru a alcătui rapoarte despre activitatea site-ului și pentru a oferi operatorului website-ului alte servicii legate de activitatea site-ului și de utilizarea internetului. Adresa IP transmisă de motorul dumneavoastră de căutare în cadrul a Google Analytics nu va fi alăturată altor date care aparțin Google.

Plugin pentru motorul de căutare
Puteți împiedica salvarea Cookie-urilor prin setarea corespunzătoare a software-ului motorului de căutare; cu toate acestea, am dori să subliniem faptul că, în acest caz, este posibil să nu puteți utiliza în întregime toate funcțiile acestui website. În afară de aceasta puteți împiedica colectarea datelor generate prin intermediul Cookie, care se referă la utilizarea website-ului (inclusiv adresa dumneavoastră IP), de către Google, precum și procesarea acestor date prin intermediul a Google, descărcând și instalând Plugin-ul motorului de căutare disponibil, cu ajutorul următorului link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Contestație împotriva colectării datelor
Puteți împiedica colectarea datelor dumneavoastră de către Google Analytics accesând următorul link. Va fi setat un Opt-Out-Cookie care împiedică colectarea datelor dumneavoastră la următoarele vizite pe acest website:

Dezactivați Google Analytics

Puteți găsi mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorului la Google Analytics în declarația de protecție a datelor Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Procesarea comenzilor
Am încheiat împreună cu Google un contract privind procesarea comenzilor, care stabilește pe deplin prevederile stricte
ale autorităților germane pentru protecția datelor în cazul utilizării a Google Analytics.

Caracteristici demografice în cazul Google Analytics
Acest website utilizează funcția „caracteristici demografice” de la Google Analytics. Prin aceasta pot fi create rapoarte care conțin informații despre vârsta, genul și interesele vizitatorilor site-ului. Aceste date provin din publicitatea bazată pe interese de la Google precum și datele vizitatorilor de la furnizori terți. Aceste date nu pot fi atribuite unei anumite persoane. Puteți dezactiva această funcție în orice moment prin setările de anunțuri din contul dumneavoastră Google sau în general puteți interzice colectarea datelor dumneavoastră de Google Analytics, așa cum este prezentat la punctul „Contestație împotriva colectării datelor”.

Durata stocării
Datele stocate de Google la nivel de utilizator și evenimente care sunt legate de cookie-uri, ID-uri de utilizator (de exemplu user ID) sau ID-uri de publicitate (de exemplu cookie-uri DoubleClick, ID de publicitate Android) vor fi anonimizate după 14 luni respectiv șterse. Vizualizați alte detalii la următorul link:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=de

6. Plugins și Instrumente

YouTube cu protecție extinsă a datelor
Acest website integrează videoclipuri de pe YouTube. Operatorul paginilor este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.

Noi utilizăm YouTube în modul extins de protecție a datelor. Potrivit YouTube acest mod asigură că YouTube nu salvează nicio informație despre vizitatorii acestui website înainte de a viziona videoclipul. Cu toate acestea modul extins de protecție a datelor nu exclude neapărat transferul de date către partenerii YouTube. Astfel YouTube stabilește o conexiune către rețeaua Google-DoubleClick,chiar dacă dumneavoastră urmăriți un videoclip.
Imediat ce inițiați un videoclip YouTube pe acest website este stabilită o conexiune la serverele YouTube. Astfel serverul YouTube va fi informat despre paginile site-ului pe care le-ați vizitat dumneavoastră. Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră de YouTube, atunci permiteți acestuia să vă atribuie comportamentul de navigare direct profilului personal. Acest lucru îl puteți împiedica în momentul în care
vă deconectați de la contul dumneavoastră de YouTube. Mai mult, YouTube poate salva diverse Cookie-uri pe dispozitivul dumneavoastră după începerea unui videoclip. Cu ajutorul acestor Cookie-uri YouTube poate să primească informații despre vizitatorul website-ului. Aceste informații sunt utilizate printre altele pentru a colecta statistici video, pentru a îmbunătăți capacitatea de utilizare și pentru a preveni frauda. Cookie-urile rămân pe dispozitivul dumneavoastră până când le veți șterge. Dacă este cazul pot fi declanșate după începerea unui videoclip YouTube alte operațiuni suplimentare de procesare a datelor, asupra cărora nu avem niciun fel de influență. YouTube este utilizat în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online.

Acest lucru prezintă un interes legitim în baza art. 6 alin. 1 lit.f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor). Dacă a fost solicitat acordul corespunzător, procesarea are loc exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor); acordul poate fi anulat în orice moment.
Informații suplimentare despre protecția datelor în cazul YouTube găsiți în declarația de protecție a datelor la următorul link:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo
Acest website utilizează Plugins ale portalului video Vimeo. Furnizorul este Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Dacă vizitați una dintre paginile noastre echipate cu un Plugin Vimeo, este stabilită o conexiune la serverele Vimeo. Astfel serverul Vimeo va fi informat despre paginile site-ului pe care le-ați vizitat dumneavoastră. Pe lângă aceasta Vimeo obține adresa dumneavoastră IP. Acest lucru se aplică și în cazul când nu sunteți conectat la contul Vimeo sau nu dețineți un cont Vimeo. Informațiile colectate de Vimeo sunt transmise către un server Vimeo în SUA.
Dacă sunteți conectat la contul dumneavoastră de Vimeo, atunci permiteți acestuia să vă atribuie comportamentul de navigare direct profilului personal. Acest lucru îl puteți împiedica în momentul în care vă deconectați de la contul Vimeo.
Vimeo este utilizat în interesul unei prezentări atractive a ofertelor noastre online. Acest lucru prezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit.f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor). Dacă a fost solicitat acordul corespunzător (de exemplu un acord pentru stocarea Cookie-urilor) procesarea are loc exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor); acordul poate fi anulat în orice moment.
Informații suplimentare referitoare la gestionarea datelor utilizatorului găsiți în declarația de protecție a datelor de la Vimeo la următorul link https://vimeo.com/privacy sau în directiva Vimeo în privința Cookie-urilor https://vimeo.com/cookie_policy


Fonturi Google Web

Această pagină folosește așa-numitele fonturi web furnizate de Google pentru afișarea uniformă a fonturilor. Fonturile Google sunt instalate local. Nu se poate stabili o conexiune cu serverele Google.

Informații suplimentare despre Fonturile Google Web găsiți la următorul link
https://developers.google.com/fonts/faq und in der Datenschutzerklärung von Google: https://policies.google.com/privacy.

Google Maps
Această pagină utilizează cu ajutorul a API serviciul de hărți Google Maps. Furnizorul este Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda.
Pentru utilizarea funcțiilor Google Maps este necesar să vă salvați adresa IP. Aceste informații sunt de regulă transmise și salvate pe un server Google în SUA. Furnizorul acestei pagini nu are nicio influență asupra transferului de date.
Utilizarea aplicației Google Maps are loc în interesul de a prezenta ofertele noastre online într-un mod atractiv și pentru a facilita găsirea locurilor indicate de noi pe website. Acest lucru prezintă un interes legitim în sensul art. 6 alin. 1 lit.f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor). Dacă a fost solicitat acordul corespunzător, procesarea are loc exclusiv în baza art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor); acordul poate fi anulat în orice moment.
Puteți găsi mai multe informații despre gestionarea datelor utilizatorului în declarația de protecție a datelor Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Hosted Libraries (ajax.googleapis.com pentru jQuery și jQueryUI)
Această pagină utilizează tehnologiile Ajax și jQuery respectiv jQueryUI prin care se realizează o optimizare a vitezei de încărcare. În acest sens bibliotecile de programe sunt apelate de serverele Google. Se utilizează CDN (Content delivery network) de la Google.

Dacă anterior a trebuit să utilizați jQuery pe o altă pagină Google CDN, motorul dumneavoastră de căutare va utiliza copia în memoria temporară. Dacă nu este cazul, aceasta necesită o descărcare, prin care datele sunt trimise din motorul dumneavoastră de căutare către Google! Inc. (“Google”). Datele dumneavoastră sunt transferate în SUA.
Informații suplimentare găsiți la următorul link: https://developers.google.com/speed/libraries/#jquery precum și în dispozițiile pentru protecția datelor a google.de https://policies.google.com/privacy

jQuery Biblioteca Java-Script (code.jquery.com for jQuery Migrate)
Această pagină utilizează jQuery Migrate pentru stabilitatea tehnologiilor jQuery. În acest sens bibliotecile de programe sunt apelate de serverele jQuery. Se utilizează CDN (Content delivery network) de la Google.
Dacă ați folosit anterior jQuery Migrate pe o altă pagină a jQuery CDN, motorul dumneavoastră de căutare va utiliza copia din memoria temporară. Dacă nu este cazul, aceasta necesită o descărcare, prin care datele sunt trimise din motorul dumneavoastră de căutare către jQuery Foundation („jQuery.org”). Datele dumneavoastră sunt transferate în SUA.
Informații suplimentare aflați la următorul link: https://code.jquery.com precum și regulile de conduită a jQuery Foundation https://js.foundation/community/code-of-conduct

7. Servicii proprii

Gestionarea datelor aplicantului
Vă oferim posibilitatea să aplicați pentru un loc de muncă la noi (de exemplu prin email, prin poștă sau online cu ajutorul formularul de aplicare). În cele ce urmează, vă informăm cu privire la cadrul, scopul și utilizarea datelor dumneavoastră personale colectate în timpul procesului de aplicare. Vă asigurăm că procesarea, colectarea și utilizarea datelor dumneavoastră are loc în conformitate cu legislația aplicabilă în materie de protecție a datelor și cu toate celelalte dispoziții legale și că datele dumneavoastră vor fi tratate cu strictă confidențialitate.


Volumul și scopul colectării datelor
Dacă veți trimite o aplicație către firma noastră, vă vom procesa datele cu caracter personal în cauză
(de exemplu datele de contact și corespondență, documentele de aplicare, notițe în cadrul interviurilor etc.), în măsura în care acest lucru este necesar pentru a decide cu privire la stabilirea unei relații profesionale. Baza legală pentru acest lucru este art. 26 din noua BDSG (Legea federală de protecție a datelor din Germania) în conformitate cu dreptul german (inițierea unei relații profesionale), art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor – inițierea contractului general) – dacă v-ați dat acordul – art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor). Acordul poate fi anulat în orice moment. Datele dumneavoastră personale vor fi transmise numai în cadrul companiei noastre către persoanele implicate în prelucrarea aplicației dumneavoastră. Dacă aplicația dumneavoastră are succes, datele pe care le trimiteți vor fi procesate pe baza art. 26 BDSG-nou (Legea federală de protecție a datelor din Germania) și a art. a art. 6 alin. 1 lit. b DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) fiind salvate în sistemele noastre de procesare a datelor în scopul derulării relației profesionale.


Perioada de păstrare a datelor
Dacă nu vă putem face o ofertă de muncă, respingeți o ofertă de muncă sau vă retrageți aplicația, ne rezervăm dreptul de a păstra datele pe care le-ați transmis pe baza intereselor noastre legitime (art. art. 6 alin. 1 lit. f DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) până la 6 luni de la finalizarea procesului de aplicare (respingerea sau retragerea cererii).
În consecință datele sunt șterse și documentele aplicației fizice sunt distruse. Păstrarea datelor este realizată în special în scopuri de verificare în cazul unui litigiu. Dacă se poate observa că datele vor fi solicitate după expirarea perioadei de 6 luni (de exemplu, din cauza unei dispute legale iminente sau în așteptare), ștergerea va avea loc numai dacă scopul pentru continuarea păstrării datelor este anulat. Durata păstrării datelor se poate prelungi, dacă conform așteptărilor v-ați dat acordul (art. art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor) sau dacă obligațiile de păstrare a datelor împiedică
ștergerea acestora.


Includerea în grupul de aplicanți
Dacă nu vă facem o ofertă de muncă, este posibil să aveți opțiunea de a fi selectat pentru grupul nostru de aplicanți. În cazul selectării toate documentele și datele aplicației dumneavoastră sunt preluate în grupul de aplicanți, pentru a vă contacta în cazul există locuri de muncă vacante potrivite pentru dumneavoastră. Selecția pentru grupul de aplicanți se realizează doar în baza acordului dumneavoastră în mod expres (art. 6 alin. 1 lit. a DSGVO (Regulamentul general de protecție al datelor). Depunerea acordului este voluntară și nu are nicio legătură cu procesul în curs de depunere a aplicației. Persoanele în cauză își pot retrage oricând acordul dat. În acest caz, datele din grupul de aplicanți vor fi șterse irevocabil, cu excepția cazului în care există motive legale pentru păstrarea acestora. Datele din grupul de aplicanți vor fi șterse irevocabil în cel mult doi ani după exprimarea acordului.