WDT – szybka kompletacja leków weterynaryjnych

Klient: WDT Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte eG
Miasto: Garbsen
Kraj: Niemcy
Branża: Farmaceutyczna
Automatyczny magazyn drobnych części (AKL), Technologia przenośników kontenerowych

BSS dostarczył firmie z branży farmacji weterynaryjnej zrealizowany „pod klucz” nowy magazyn o dużej pojemności składający się z dwóch zautomatyzowanych alei, w których ulokowano strefy składowania z miejscami o podwójnej głębokości dla drobnych towarów (leków) sprzedawanych przez WDT. W sumie uzyskano powierzchnię przechowania około 8450 pojemników. Główny proces kompletacji towarów obsługiwany jest przez system około 600 wyświetlaczy PickByLight z czego 420 obsługuje miejsca statyczne (towar jednorodny w kanale kompletacyjnym) i 168 miejsca dynamiczne. W obu przypadkach miejsca są uzupełniane automatycznie przez system z wykorzystaniem układnic. Szybko rotujące towary zbierane są ponadto bezpośrednio z palet w ostatniej z ośmiu stref kompletacji zamówień. Dla asortymentów wolniej rotujących przygotowano specjalną strefę składowania z wykorzystaniem systemu Kardex gdzie towar umieszczony jest na 120 specjalnie przygotowanych tacach.

Kompletacja następuje bezpośrednio do kartonów wysyłkowych (pick and pack), które transportowane są przy pomocy przenośników rolkowych do 6 miejsc pakowania.
System obejmuje 2 wagi w celu sprawdzenia kompletności i jedną maszynę do otaśmowywania, 3 terminale radiowe znajdują się w specjalnej strefie kompletacji zamówień artykułów wymagających niskiej temperatury, środków znieczulających, substancji niebezpiecznych substancji i przedmiotów wielkogabarytowych. W ciągu ośmiu godzin realizowanych jest około 5.000 zleceń. System zarządzania magazynem WMS komunikuje się „online” z systemem hostowym ProAlpha.

Więcej referencji?